ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วย Rapid Antigen Test

บริษัท เจทีซี โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วย Rapid Antigen Test พร้อมออกใบรับรองเพื่อสำหรับปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า อีกทั้งเราต้องการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและลดโอกาสในการติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้น

เจ ที ซี ช่วยชาติ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

พนักงานในเครือบริษัท เจ ที ซี กรุ๊ป ได้ทำรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า
เพื่อป้องกันโควิด-19 ครบทุกคนแล้ว เพื่อมีส่วนช่วยในการลดการแพร่ระบาด
และลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทั้งนี้พนักงานทุกคน ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
เพื่อลดความเสี่ยง โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัย

ขับครบ 8 ปี รับรถ รับเงิน

โบนัสพิเศษกว่าครึ่งล้าน ให้กับสุดยอดพนักงานขับรถ ที่วิ่งงานครบ 8 ปี โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

1.คุณไพฑูรย์ พุทธิษา รับเงินสด 500,000 บาท
2.คุณไกรสอน นาคยอง รับเงินสด 500,000 บาท
3.คุณไชยภัทร ดวงศรี รับรถ เพื่อเป็นเถ้าแก่กับ เจ ที ซี
4.คุณฉลวย สังวาลจันทร์ รับเงินสด 500,000 บาท
5.คุณจิรวัฒน์ บุตรดา รับเงินสด 500,000 บาท
6.คุณสมส่วน เสาวพันธ์ รับเงินสด 500,000 บาท
7.คุณอนุชา เทียนบุญ รับรถ เพื่อเป็นเถ้าแก่กับ เจ ที ซี