JTC logistics

ขับครบ 8 ปี รับรถ รับเงิน

โบนัสพิเศษกว่าครึ่งล้าน ให้กับสุดยอดพนักงานขับรถ ที่วิ่งงานครบ 8 ปี โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

1.คุณไพฑูรย์ พุทธิษา รับเงินสด 500,000 บาท
2.คุณไกรสอน นาคยอง รับเงินสด 500,000 บาท
3.คุณไชยภัทร ดวงศรี รับรถ เพื่อเป็นเถ้าแก่กับ เจ ที ซี
4.คุณฉลวย สังวาลจันทร์ รับเงินสด 500,000 บาท
5.คุณจิรวัฒน์ บุตรดา รับเงินสด 500,000 บาท
6.คุณสมส่วน เสาวพันธ์ รับเงินสด 500,000 บาท
7.คุณอนุชา เทียนบุญ รับรถ เพื่อเป็นเถ้าแก่กับ เจ ที ซี

One thought on “ขับครบ 8 ปี รับรถ รับเงิน

  1. สวัสดี นี่คือความเห็น
    เพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบ การแก้ไข และการลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นบนหน้าควบคุม
    รูปแทนตัวของผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

Comments are closed.